За Нас

        Логистичните и транспортни фирми осъзнават важната роля, която изпълняват в бизнес процеса на Вашата фирма.

        BTS Globe е логистично-транспортна фирма.

        Ние предлагаме цялата гама допълнителни услуги, включвайки всички аспекти по веригата на транспорта.
        За да бъдем ние избраната от всички фирми, е необходимо интегрираните логистични услуги да извър-
шваме без рискове, експедитивно и надеждно.
        Заедно с Вас - нашите партньори, ние намираме индивидуално решение да транспортираме Вашия товар по най-компетентния, благоприятен и ценово-ефективен начин, без значение колко сложна е схемата по транспорта и доставките.

        В заключение BTS Globe, като Ваш партньор ще решава възникнали проблеми с дистрибуцията и транспорта, като Вие - нашите клиенти ще запазите пълния контрол върху изпълнението и  качеството им. Нашите услуги Ви позволяват да се концентрирате върху Вашия бизнес, където сте най-добри!

        Очакваме възможността да работим за Вас!


© 2005-2016   BTS Globe Ltd.