УСЛУГИ

    Автомобилен транспорт
‣ Групажни пратки от/за Европа, ОНД и Близкия изток
‣ Комплектни товари от/за Европа, ОНД и Близкия изток
‣ Транспорт на опасни товари
‣ Транспорт на товари при контролиран температурен режим
‣ Транспорт на извънгабаритни товари

    Транспорт в страната
‣ Дистрибуция с автомобили от 1 до 24т.
‣ "Врата - Врата" доставки
‣ Групажни и комплектни товари
‣ Транспорт под митнически надзор

    Морски транспорт
‣ Комплектни контейнерни превози - FCL
‣ Групажни контейнерни превози - LCL
‣ Контейнерни превози на опасни товари в FCL & LCL
‣ Контейнерни превози - допълнителни услуги

    Железопътен транспорт
‣ Железопътни превози от/за Европа, ОНД и Близкия изток
‣ Железопътни превози на опасни товари
‣ "Врата - Врата" доставки

    Митническо агентство
‣ Пълната гама от митнически услуги
‣ Транспорт под митнически надзор

    Логистични услуги
‣ Частични и пълни логистични схеми на международни превози и складиране.
© 2005-2016    BTS Globe Ltd.